EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 775 Görüntü İşleme
2020-2021 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 24/09/2020 tarihinde güncellenmiştir.

ELE775 - GÖRÜNTÜ İŞLEME

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
GÖRÜNTÜ İŞLEME ELE775 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 10
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıDerste öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri görüntü işleme problemlerini çözebilmeleri için aşağıdaki konuların öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır: görüntü işlemenin temel kavramları, görüntü pekiştirme, restorasyon ve sıkıştırma, görüntü bölütleme ve tanıma amaçlı gösterim,  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Görüntü işleme ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları bilir,
  2. Derste öğrendiği teknikleri ve algoritmaları gerçek uygulamalarda kullanır,
  3. Gelişmiş güncel örüntü tanıma tekniklerini takip edip anlayabilecek temele sahip olur.
Dersin içeriğiGörüntü işlemenin temelleri: Uzamsal bölge ve frekans bölgesi.
İgörüntü pekiştirme.
Görüntü restorasyonu.
Çokçözünürlüklü görüntü işleme.
Görüntü sıkıştırma.
Görüntü bölütleme.
Nesne tanımaya yönelik görüntü gösterimi.
 
KaynaklarGonzalez R. C., Woods R. E., Digital Image Processing, 3rd ed., Prentice-Hall, 2008. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaGörüntü işlemede temel kavramlar
2. HaftaUzamsal bölgede görüntü pekiştirme
3. HaftaGörüntü dönüşümleri
4. HaftaFrekans bölgesinde görüntü pekiştirme
5. HaftaGörüntü restorasyonu
6. HaftaRenk uzayları ve renkli görüntü işleme
7. HaftaÇokçözünürlüklü görüntü işleme: Dalgacıklar
8. HaftaAra sınav
9. HaftaGörüntü sıkıştırma
10. HaftaGörüntü kodlama
11. HaftaMorfolojik işlemler
12. HaftaGörüntü bölütleme
13. HaftaGörüntü gösterimi ve temsili
14. HaftaNesne tanımaya giriş
15. HaftaGenel Sınava hazırlık
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler840
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar120
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)1410140
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler8972
Ara sınavlara hazırlanma süresi12020
Genel sınava hazırlanma süresi12525
Toplam İş Yükü3867299

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.    X
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.    X
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.     X
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.    X
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir. X   
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.    X
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar.   X 
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü