EĞİTİM
Ders Detayı

ELE 790 Çağdaş Kriptoloji
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 08/12/2021 tarihinde güncellenmiştir.

ELE790 - ÇAĞDAŞ KRİPTOLOJİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
ÇAĞDAŞ KRİPTOLOJİ ELE790 Herhangi Yarıyıl/Yıl 3 0 3 10
Önkoşul(lar)-var iseYok
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüSeçmeli 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Soru-Yanıt
Sorun/Problem Çözme
 
Dersin sorumlusu(ları)Bölüm öğretim üyeleri 
Dersin amacıDerste öğrencilerin Kriptoloji ile ilgili olarak karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri için, kavramsal kapsamda kalmak üzere,  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Kriptoloji problemlernii tanımlama ve sınıflandırma,
  2. kriptoloji ile ilgili geçmişten günümüze algoritmaların incelenmesi,
  3. geleneksel kripto algoritmaları ve modern algoritmaların incelenmesi, kripto algoritmalarının kullanım alanları; blok şifreleme, akış şifreleme, mesaj güvenliği, ağ güvenliği ve sayısal imza ile ilgili problemlerin ve uygulama tekniklerinin öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır.
  4. Dersi başarıyla bitiren bir öğrenci D.Ç.1. Krptoloji ile ilgili algoritmaları tanır ve sınıflandırır,
  5. D.Ç.2. Kriptolojideki algoritmaların kullanılmasına ilişkin sorunları anlar ve algoritmik tasarımları yapabilir,
  6. D.Ç.3. Kriptoloji ile ilgili problemlerin hangi algoritmayla çözebileceğini, değişik algoritmaların birbirine göre avantaj ve dezavantajlarını bilir,
  7. D.Ç.4. Derste öğrendiği teknikleri ve algoritmaları tez, proje gibi gerçek hayat uygulamalarında kullanır,
  8. D.Ç.5. Gelişmiş güncel algoritmaları ve bunlarla ilgili yayınları takip edip anlayabilecek bilgiye sahip olur.
Dersin içeriğiKriptoloji algoritmalarının tarihi,
Geleneksel kriptoloji algoritmalarının incelenmesi,
Simetrik ve asimetrik algoritmaların incelenmesi,
Kriptoloji algoritmalarının kullanım alanları,
Yukarıda sözü edilen algoritmalarının güncel problemlere uyarlanması,
Gizli ve Açık Anahtar Algoritmalarının pratik kullanımları.
 
KaynaklarStallings W, Cryptography and Network Security, Pearson ? Addison Wesley, 2006. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaKriptoloji ile ilgili tanımlar; servisler, mekanizmalar, saldırılar
2. HaftaSimetrik şifreleme; terminoloji, simetrik yöntemler ve modeller
3. HaftaBlok ve Akış Şifreleme; DES, kriptanaliz saldırıları
4. HaftaMatematiksel kavramlar; Sonlu Cisimler
5. HaftaÇağdaş Simetrik Şifreleme Yöntemleri; triple DES, Blowfish, RC5
6. HaftaSimetrik Şifreleme ve Gizlilik; link şifreleme, uçtan-uca şifreleme
7. HaftaSayılar Teorisi; Genel Bakış, Tanımlar, Kavramlar
8. HaftaAnahtar Yönetimi, Diğer Açık Anahtar Yöntemleri
9. HaftaMesaj Doğrulama ve Özet Fonksiyonları
10. HaftaAra sınav
11. HaftaÖzet Algoritmaları; MD5, SHA-1, RIPEMD-160
12. HaftaSayısal İmza ve Uygulamaları
13. HaftaDoğrulama (Authentication) Uygulamaları, Kerberos, X.509
14. HaftaElektronik Posta Güvenliği
15. HaftaGenel Sınav
16. HaftaGenel Sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler1320
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar140
Genel sınav140
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı060
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı040
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)13791
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler14570
Ara sınavlara hazırlanma süresi12525
Genel sınava hazırlanma süresi13030
Toplam İş Yükü4370258

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin belirli alanlarında en üst düzeyde bilgi sahibidir.   X 
2. Bilim ve teknolojiye yenilik getirecek bilgi, beceri ve yetkinliğe sahiptir.   X 
3. Bilimsel literatürü ve alanındaki en son gelişmeleri takip eder, edindiği bilgilerin eleştirel analizini, sentezini, değerlendirmesini yapar ve araştırmalarında etkin biçimde kullanır.    X 
4. Özgün bir araştırmayı bağımsız olarak baştan sona yürütebilir.  X  
5. Özgün araştırma gerektiren projeleri tasarlar, planlar ve yönetir; disiplinlerarası projelerde liderlik yapabilir.X    
6. Bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.  X  
7. Çalışmalarını yazılı veya sözlü olarak etkin biçimde, Türkçe veya İngilizce sunar. X   
8. Toplumsal sorumluluğunun farkındadır, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ilkesi ve etik sorumluluk bilinciyle değerlendirir ve topluma aktarır.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü