EĞİTİM
Ders Detayı

FIZ 140 Fizik II
2019-2020 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 21
Ders sorumlusu:Dr. Semra İde
YerGünZaman
E8Salı13:00 - 14:45
E8Perşembe13:00 - 14:45
Şube: 22
Ders sorumlusu:Dr. Maral Sünnetçioğlu
YerGünZaman
E7Salı13:00 - 14:45
E7Perşembe13:00 - 14:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 25/03/2020 tarihinde güncellenmiştir.

FİZ140 - FİZİK II

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
FİZİK II FİZ140 2. Yarıyıl 4 0 4 5
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
 
Dersin sorumlusu(ları)Fizik Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenecektir. 
Dersin amacıTermodinamik, elektrik, manyetizma ve optik ile ilgili temel kavramları ve kanunları öğretmek.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Isı, sıcaklık, entropi ve termodinamik yasaları hakkında bilgi edinir.
  2. Elektrik yükü, elektrik alan, Gauss yasası, elektrik potansiyel, elektrik devre elemanları ve çalışma prensipleri hakkında temel bilgi, manyetik alan, manyetik kuvvetler, manyetik alan kaynakları, elektromanyetik indüksiyon, indüktans ve alternatif akım hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Elektrik ve manyetizma ile ilgili temel yasalarının anlamlarını ve bu yasaların problemlerin çözümünde nasıl uygulanacağını öğrenir.
  4. Elektromanyetik dalgalar, enerji iletimi, optik (optik elemanlar ve optik sistemler, polarizasyon, yansıma, kırılma, girişim, kırınım) konusunda bilgi sahibi olur.
  5. Fizik konularında düşünme ve soru sorma yeteneğini geliştirir.
  6. Fizik ve matematik bilgilerini uygulama yeteneği kazanır.
  7. Fizik yasaları ile doğa olaylarını bağdaştırır.
Dersin içeriğiSıcaklık, ısı, termodinamiğin I. yasası.
Entropi ve termodinamiğin II. yasası.
Elektrik yükü.
Elektrik alan ve Gauss yasası.
Elektrik potansiyel.
Elektrik devre elemanları.
Manyetik alan ve manyetik kuvvetler.
Manyetik alan kaynakları.
Elektromanyetik indüksiyon.
İndüktans.
Alternatif akım.
Elektromanyetik dalgalar, enerji iletimi,
Optik (optik elemanlar ve optik sistemler, polarizasyon, yansıma, kırılma, girişim ve kırınım)
 
KaynaklarDavid Halliday, Robert Resnick, and Jearl Walker, Fundamentals of Physics, 9th Edition, John Willey & Sons, Inc., 2011.
Hough D. Young, Roger A. Freedman, University Physics with Modern Physics, 13th Edition, Addisin-Wesley, 2012.
Raymond A. Serway, John W. Jewett, Jr., Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, 8th Edition, Brooks/Cole Cengage Learning, 2010.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaSıcaklık, ısı, termodinamiğin I. yasası, entropi
2. HaftaTermodinamiğin II. yasası, elektrik yükü, elektrik alan
3. HaftaGauss yasası, elektrik potansiyel
4. HaftaElektrik devre elemanları
5. HaftaManyetik alan ve manyetik kuvvetler
6. HaftaManyetik alan kaynakları
7. HaftaAra sınav
8. HaftaElektromanyetik indüksiyon
9. Haftaİndüktans
10. HaftaAlternatif akım
11. HaftaElektromanyetik dalgalar, enerji iletimi, polarizasyon
12. HaftaOptik elemanlar ve optik sistemler, yansıma, kırılma
13. HaftaAra sınav
14. HaftaGirişim ve kırınım olayları
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar250
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14456
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi21224
Genel sınava hazırlanma süresi11414
Toplam İş Yükü3134150

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.   X 
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.  X  
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.  X  
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır. X   
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.X    
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.X    
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. X   
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü