EĞİTİM
Ders Detayı

ING 112 Dil Becerileri II
2019-2020 Bahar dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 27
Ders sorumlusu:
YerGünZaman
E1Pazartesi13:00 - 15:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 28/05/2020 tarihinde güncellenmiştir.

İNG112 - DİL BECERİLERİ II

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
DİL BECERİLERİ II İNG112 2. Yarıyıl 3 0 3 3
Önkoşul(lar)-var iseING 111 dersinden en az D notuyla başarılı olmak
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
Takım/Grup Çalışması
Gösteri
Beyin Fırtınası
 
Dersin sorumlusu(ları)Modern Diller Birimi Öğretim Elemanları 
Dersin amacıBu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) geliştirilmesi amaçlanmıştır. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Diyaloglarda geçen önemli ifadeleri ve değişik zamanları kullanabilme
  2. Dinleme ve okuma metinlerinden çıkarım yapabilme
  3. Resmi ve gayrıresmi dil kullanımını ayırt edebilme.
  4. Dinleme veya okuma metninin ana fikrini bulabilme
  5. Değişik türde mektup yazabilme.
  6. Gerçeği fikirden ayırt edebilme.
  7. Fikir ve tavır ayırt etmek için içerik ipuçlarını kullanabilme.
  8. Karşılıklı konuşma başlatma ve sürdürme.
Dersin içeriğiBu derste, öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri okuma-anlama, yazma, dinleme- anlama ve konuşma becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayan bir öğretim programı izlenmektedir. 
KaynaklarTraveller B1+ Students Book
H.Q.Mitchell MM Publications

 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaDersin tanımı ve tanıtımı
2. HaftaMetnin genel mesajını ve ayrıntıları bulmak için hızlı okuma Metni kullanarak sözcük anlamı çıkarma "Get" "Go" "Have" "Take" eylemleriyle kullanılan eşdizim sözcükler "Infinitives" ve "Gerunds" Belirli bilgi bulmaya yönelik kısa diyaloglar dinleme
3. HaftaMetin bütünlüğünü tamamlayan tümceleri metne yerleştirme Metni kullanarak sözcük anlamı çıkarma Topluluk isimleri Sıfat+ edat öbek sözcükler "May", "Might", "Could", "Must", "Can't" yapıları Verilen ifadeleri konuşmacıyla eşleştirmeye yönelik dinleme
4. Hafta2. hafta ve 3. hafta içeriğinin gözden geçirilmesi Metnin genel mesajını anlamak ve ayrıntıları bulmak için detaylı okuma Metni kullanarak sözcük anlamı çıkarma "-ion" ve "-ant" ekleriyle türetilmiş isimler Edilgen yapılar
5. HaftaBelirli bilgi bulmaya yönelik görüşme metni dinleme Bir konuda duygu ve düşüncelerini belirtmeye yönelik kalıp ifadeler ve çevre kirliliği hakkında konuşma etkinliği Edat içeren sözcük öbekleri Bileşik isimler Edilgen yapılar
6. HaftaDoğal afetlere ilişkin sözcükler ve doğal afetler hakkında konuşma etkinliği Sıklıkla karıştırılan sözcükler ?Clauses of Concession? Bir konuda görüş bildiren bir mektup örneğinin incelenmesi Bir konuda görüş bildiren bir mektup yazımı
7. Hafta 4. Haftadan 6. Haftaya kadar olan içeriğin gözden geçirilmesi Metnin genel mesajını anlamak ve ayrıntıları bulmak için detaylı okuma Metni kullanarak sözcük anlamı çıkarma Dolaylı aktarım ifadeler
8. HaftaVerilen ifadeleri konuşucularla eşleştirmeye yönelik dinleme Bir konuda duygu ve düşüncelerini belirtmeye yönelik konuşma etkinliği Bir konuda tavsiyeler veren bir mektup örneğinin incelenmesi Bir konuda tavsiye veren bir mektup yazımı
9. HaftaARA SINAV
10. Hafta?time? sözcüğü içeren kalıp ifadeler ?-ness?, ?-ure?, ?-dom? ve ?-hood? ekleriyle türetilmiş isimler Dolaylı aktarım soru ifadeleri Radyo programı dinleme Farklı spor etkinliklerinin avantajları ve dezavantajları hakkında konuşma
11. Hafta8 ve 10. Haftaların ders içeriğinin tekrarı Metnin genel mesajını anlamak ve belirli bilgileri bulmak için hızlı okuma Metni kullanarak sözcük anlamı çıkarma Sıklıkla karıştırılan sözcükler Sıfat+edat sözcük öbekleri ?Unreal Past?
12. HaftaMetnin genel mesajını anlamak ve belirli bilgileri bulmak için hızlı okuma Metni kullanarak sözcük anlamı çıkarma ?take? eylemi içeren kalıp ifadeler Renk sözcükleri içeren deyimler Koşul cümleleri (type 3)
13. HaftaBelirli bilgileri bulmak için bir radyo programı dinleme konuşma etkinliği Ettirgen yapılar Bir probleme çözüm öneren kısa bir kompozisyonun incelenmesi Bir probleme çözüm öneren kısa bir kompozisyon yazımı
14. HaftaGenel tekrar Geri bildirim
15. HaftaFINAL SINAVI
16. Hafta.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar150
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı150
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14228
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi11010
Genel sınava hazırlanma süresi11010
Toplam İş Yükü302590

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X    
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.X    
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.X    
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.X    
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. X   
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.    X
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X    
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü