EĞİTİM
Ders Detayı

MAT 123 Matematik I
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık
Şube: 02
Ders sorumlusu:Murat Diker
YerGünZaman
OnlinePazartesi09:00 - 10:45
OnlineÇarşamba09:00 - 10:45
OnlineCuma10:00 - 11:45
Şube: 05
Ders sorumlusu:Murat Diker
YerGünZaman
OnlinePazartesi11:00 - 12:45
OnlineÇarşamba11:00 - 12:45
OnlineCuma10:00 - 11:45

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 24/10/2021 tarihinde güncellenmiştir.

MAT123 - MATEMATİK I

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
MATEMATİK I MAT123 1. Yarıyıl 4 2 5 6
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
 
Dersin sorumlusu(ları)Matematik Bölümü Öğretim Elemanları. 
Dersin amacıAnalizin temel konularına giriş yapmak, limit, türev, integral kavramlarını ve uygulamalarını öğretmek.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Temel fonksiyonları tanımlayabilir, fonksiyonların limitlerini alabilir, sürekliliklerini inceleyebilir.
  2. Fonksiyonların türevini alabilir, türev kavramını kullanarak fonksiyonların grafiğini çizebilir ve yorumlayabilir.
  3. Maximum ve minimum problemlerini çözebilir.
  4. İntegralleri sınıflandırarak integral alma metotlarını kullanabilir.
  5. Düzensiz integralleri tanımlar ve çeşitlendirebilir.
  6. Türevi ve integrali mesleği ile ilgili konulara uygulayabilir.
  7. Dizi kavramını tanır, dizilerin yakınsaklığını analiz eder. Serileri tanır ve seriler için yakınsama testlerini kullanabilir. Verilen fonksiyonların Taylor ve Maclaurin açılımlarını yapabilir.
Dersin içeriğiFonksiyonlar
Limit ve süreklilik
Türev ve uygulamaları, Grafik çizimi
Maximum ve minimum problemleri
İntegral ve alan hesapları
Belirli ve belirsiz integraller
İntegral alma teknikleri
Düzensiz integral
İntegralin uygulamaları-hacim, yüzey alanı ve eğri uzunluğu hesapları
Diziler ve seriler, Serilerde yakınsaklık testleri
Taylor ve Maclaurin serileri
 
KaynaklarThomas, Calculus and Analytic Geometry, Addison-Wesley 1996.
Silverman R.A, Calculus with analytic geometry, Prentice-Hall Inc. 1985.
Adams, R.A, Calculus, a complete course, Addison-Wesley 2003.
Balcı M., Temel ve Genel Matematik I& II, Balcı Yayınları 2000.
 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaFonksiyonlar genel tekrar
2. HaftaLimit ve süreklilik, sonsuz içeren limitler, asimptotlar
3. HaftaTürev ve uygulamaları-Zincir kuralı, Ortalama değer teoremi, Rolle teoremi
4. HaftaGrafik çizimi-İçbükeylik, dışbükeylik
5. HaftaMaximum ve minimum problemleri
6. HaftaAra sınav
7. Haftaİntegrale genel giriş
8. HaftaBelirli integraller ve Analizin temel teoremi
9. Haftaİntegrasyon teknikleri-Kısmi integral, trigonometrik integral, Rasyonel fonksiyonların integrali
10. HaftaDüzensiz integraller ve İntegralin uygulamarı
11. HaftaAra sınav
12. HaftaDiziler ve seriler-yakınsama ve ıraksama
13. HaftaSerilerde İntegral testi, karşılaştırma testi, oran ve kök testi, Alterne seriler
14. HaftaTaylor ve Maclaurin serileri
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar250
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı050
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı050
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama14228
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14456
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi21224
Genel sınava hazırlanma süresi11616
Toplam İş Yükü4538180

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.  X  
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.X    
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. X   
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X    
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü