EĞİTİM
Ders Detayı

MAT 124 Matematik II
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 18/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

MAT124 - MATEMATİK II

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
MATEMATİK II MAT124 2. Yarıyıl 4 2 5 6
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin Diliİngilizce
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
 
Dersin sorumlusu(ları)Matematik Bölümü Öğretim Elemanları 
Dersin amacıAnalizin temel konularına giriş yapmak, sayısal ve vektörel fonksiyonlarda limit, türev, integral kavramlarını ve uygulamalarını öğretmek.  
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Konik eğrileri tanır, grafiklerini çizebilir.
  2. Vektörleri tanır, vektör değerli fonksiyonlarda limit, türev ve integrali yorumlar.
  3. Kısmı türev kavramını bilir fonksiyonların kısmı türevlerini alabilir.
  4. Katlı integralleri alır ve uygulamalarını yapabilir.
  5. Vektör alanını tanımlar ve uygulamalarını yapabilir.
Dersin içeriğiKonik eğriler ve kutupsal koordinatlar
Vektörler ve Uzay geometrisi
Vektör değerli fonksiyonlar
Kısmı türevler
Katlı integraller
Vektör alanlarının integralleri 
KaynaklarThomas, Calculus and Analytic Geometry, Addison-Wesley 1996.
Silverman R.A, Calculus with analytic geometry, Prentice-Hall Inc. 1985.
Adams, R.A, Calculus, a complete course, Addison-Wesley 2003.
Balcı M., Temel ve Genel Matematik I& II, Balcı Yayınları 2000. 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaKonik eğriler
2. HaftaKutupsal koordinatlar
3. HaftaKutupsal koordinatlar ile grafik çizimleri, alanlar, uzunluklar
4. HaftaVektörler-İç çarpım, vektörel çarpım, uzayda doğrular ve düzlemler
5. HaftaVektör değerli fonksiyonlar-limit, türev, integral
6. HaftaAra sınav
7. HaftaKısmı türevler-zincir kuralı, doğrultu türevleri
8. HaftaGradient vektörler, teğet düzlemler ve diferansiyeller, Ekstremum değerler ve eğer noktaları, Lagrange çarpanları
9. HaftaKatlı integraller-iki katlı, üç katlı integraller
10. HaftaKatlı integraller-alan, hacim
11. HaftaAra sınav
12. HaftaVektör alanlarının integralleri-eğrisel integraller
13. HaftaYoldan bağımsızlık, korumalı alanlar, potansiyel fonksiyonlar
14. HaftaVektör alanlarının integralleri-yüzey integralleri, Stokes teoremi, Diverjans teoremi
15. HaftaGenel sınava hazırlık
16. HaftaGenel sınav

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum00
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar250
Genel sınav150
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı250
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı150
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama14228
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14456
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler000
Ara sınavlara hazırlanma süresi21224
Genel sınava hazırlanma süresi11616
Toplam İş Yükü4538180

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.    X
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.    X
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.  X  
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.X    
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. X   
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler. X   
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır. X   
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.X    
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X    
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir.  X  

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü