EĞİTİM
Ders Detayı

TKD 104 Türk Dili II
2021-2022 Güz dönemi bilgileri

Ders bu dönem açık değil

Dersin zamanlama bilgileri haftalık ders programından elde edilmektedir. Ders geçici olarak belirli bir hafta için ertelenmiş ya da zamanı değişmiş olabilir. Dersin o haftaki kesin zamanlama bilgileri için dersin sorumlusuna başvurulmalı ve/veya duyurular takip edilmelidir.

Ders tanım tabloları Hacettepe Üniversitesi AKTS Ders Kataloğu sitesinden (http://akts.hacettepe.edu.tr) gerçek zamanlı olarak alınıp gösterilmektedir. Oluşabilecek hatalar için lütfen orijinal siteyi kontrol ediniz. Bilgiler en son 22/10/2021 tarihinde güncellenmiştir.

TKD104 - TÜRK DİLİ II

Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Yerel Kredi AKTS
TÜRK DİLİ II TKD104 2. Yarıyıl 2 0 2 2
Önkoşul(lar)-var iseHazırlıktan bölüme ikinci dönem geçen öğrenciler TKD 103?ü daha sonraki dönem almak koşuluyla TKD 104?ü alabilirler.
Dersin DiliTürkçe
Dersin TürüZorunlu 
Dersin verilme şekliYüz yüze 
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleriAnlatım
Tartışma
Soru-Yanıt
 
Dersin sorumlusu(ları)Hacettepe TÖMER Öğretim Elemanları 
Dersin amacıTürk dilinin söz dizimi özelliklerini ana çizgileriyle tanıtmak; metin çözümleme becerisini geliştirmek; Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırmak. 
Dersin öğrenme çıktıları
  1. Öğrenci bu dersin sonunda aşağıdaki özellikleri kazanacaktır: 1. Türkçenin söz dizimi özelliklerini kavrayabilme,
  2. 2. Türkçenin cümle yapısı ile ilgili özelliklerini kavrayabilme, cümle çeşitlerini belirleyebilme,
  3. 3. Doğru ve anlaşılır cümle kurabilme,
  4. 4. Farklı metinler üzerinde cümle çözümleyebilme becerisini kazanabilme,
  5. 5. Anlatım bozukluğundan kaynaklanan iletişim sorunlarını belirleyebilme,
  6. 6. Bilimsel yazılarda Türk dilinin özelliklerini kavrayabilme,
  7. 7. Yazılı ve sözlü anlatım türlerinin özelliklerini kavrayabilme.
Dersin içeriği1. Söz dizimi, Kelime grupları,
2. Cümle, cümlenin ögeleri ve cümle dışı ögeler; cümle çeşitleri,
3. Çeşitli metinler üzerinde cümle tahlilleri;
4. Kurallara aykırı yazılmış metinlerin incelenmesi,
5. Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları,
6. Yazılı Anlatım Türleri,
7. Sözlü Anlatım Türleri. 
KaynaklarERGİN, Muharrem (2003), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yay.
KORKMAZ, Zeynep, Hamza Zülfikar vd. (2003), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara: Yargı Yay.
YENİÇERİ, Hüseyin vd. (2011), Dil ve Anlatım, Gazi Kitabevi, ANKARA 

Haftalara Göre İşlenecek Konular

HaftalarKonular
1. HaftaDers programı hakkında genel bilgi. Kaynakların belirtilmesi. Ödev programının belirlenmesi.
2. HaftaSöz dizimi; Sözcük grupları.
3. HaftaSöz dizimi; Sözcük grupları.
4. HaftaSöz dizimi; cümle ögeleri .
5. HaftaSöz dizimi; cümle çeşitleri.
6. HaftaGünlük yaşamda, basın yayın organları, internet vb.nde karşılaşılan söz dizimi yanlışlarının örneklenmesi.
7. HaftaSöz dizimi yanlışlarının örneklenmesi.
8. HaftaAra Sınav.
9. HaftaAnlatım Yöntemleri.
10. HaftaYazılı anlatım türleri hakkında genel bilgi.
11. HaftaYazılı anlatım türleri örnekleri.
12. HaftaYazılı anlatım türleri örnekleri.
13. HaftaSözlü anlatım türleri hakkında genel bilgi; Sözlü anlatım türleri örnekleri.
14. HaftaDönem konularının genel değerlendirmesinin yapılması ve öğrencilere verilen ödevlerin alınması.
15. HaftaDönem Sonu Sınavı.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi çalışmalarıSayısıKatkı Payı %
Devam (a)00
Laboratuar00
Uygulama00
Alan Çalışması00
Derse Özgü Staj (Varsa) 00
Ödevler00
Sunum040
Projeler00
Seminer00
Ara Sınavlar10
Genel sınav160
Toplam100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı040
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı060
Toplam100

AKTS (Öğrenci İş Yükü) Tablosu

Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Laboratuvar 0 0 0
Uygulama000
Derse özgü staj (varsa)000
Alan Çalışması000
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)14114
Sunum / Seminer Hazırlama000
Proje000
Ödevler515
Ara sınavlara hazırlanma süresi212
Genel sınava hazırlanma süresi111
Toplam İş Yükü36650

Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterlilikleri İle İlişkilendirilmesi

D.9. Program YeterlilikleriKatkı Düzeyi*
12345
1. P.Y.1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.X    
2. P.Y.2. Matematik, Fen Bilimleri ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanır.X    
3. P.Y.3. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, modeller ve probleme uygun analitik veya nümerik yöntemleri uygulayarak çözer.X    
4. P.Y.4. Gerçekçi kısıtlar altında sistem tasarlar; bu doğrultuda modern yöntemleri ve araçları kullanır.X    
5. P.Y.5. Deney tasarlar, yapar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.X    
6. P.Y.6. Bireysel veya takım üyesi olarak disiplinlerarası çalışma yapacak altyapıya sahiptir. X    
7. P.Y.7. Bilgiye erişir, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler.  X  
8. P.Y.8. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapar, mesleki gelişimini planlar.X    
9. P.Y.9. İleri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahiptir, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.X    
10. P.Y.10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; İngilizce'yi ileri düzeyde kullanır.  X  
11. P.Y.11. Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir. X   
12. P.Y.12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.X    
13. P.Y.13. Yenilikçi ve sorgulayıcıdır; mesleki özgüveni yüksektir. X   

*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü