EĞİTİM
Ders ve Sınav Takvimleri
2022-2023 Güz dönemi lisans bütünleme sınavı programı
STAR: STudent's Academic Resources
Tarih 1. Sınıf dersleri 2. Sınıf dersleri 3. Sınıf dersleri 4. Sınıf dersleri
Sabah Öğleden sonra Sabah Öğleden sonra Sabah Öğleden sonra Sabah Öğleden sonra
30.01.2023
PAZARTESİ
MAT124/2
10:00 / E4
MAT123/02,05
13:00 / E7
MAT236/02
14:00 / E4
ELE361/21-22
10:00 / E4
ELE301/21-22
14:00 / E4
ELE412/21
10:00 / E4
ELE407/21
14:00 / E4
31.01.2023
SALI
KİM127/01-02
09:00 / E7
İNG111/60-69
09:00 /
FİZ137/21
15:00 / E7
ECO141/02
13:00 / E4
MAT235/01,03
16:00 / E3
ELE315/21-22
10:00 / E4
ELE354/21
15:00 / E4
MÜH103/03
17:00 / E4
MÜH104/01
18:00 / E4
ELE419/21
10:00 / E4
01.02.2023
ÇARŞAMBA
ELE109/21-22
13:00 / E4
BEB650
18:00 / E6
ELE203/21-22
10:00 / E4
ELE205/21-28
16:00 / E4
ELE365/21-28
09:00 / E3
ELE313/21-28
16:00 / E4
ELE403/21
10:00 / E4
ELE425/21
10:00 / E4
ELE451/21
10:00 / E4
ELE417/21
13:00 / E3
ELE405/21-25
16:00 / E4
ELE427/21-25
16:00 / E4
02.02.2023
PERŞEMBE
FİZ103/21-22
09:00 / FİZ. LAB
ELE244/21
10:00 / E4
AİT203/71,81,171
14:00 / E3
ELE345/21
10:00 / E4
ELE445/21
10:00 / E4
ELE447/21-25
14:00 / E4
03.02.2023
CUMA
TKD103/10
10:00 / YILDIZ ANFİ
ELE227/21-28
10:00 / E7
ELE225/21-22
14:00 / E4
ELE356/21-28
13:00 / E7
ELE411/21
10:00 / E4
ELE491/21
14:00 / E4
ELE409/21-25
16:00 / E7
Laboratuvarların sınav takvimi yukarıdaki tabloda belirtilmemiş olabilir. Laboratuvar sınavları için lütfen sorumlu öğretim elemanlarına danışınız.
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | Lisans Programı Danışman Öğretim Üyeleri | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Diğer Yardımcı Belge ve Dilekçeler