ACADEMICS
Legal Info and Documents for Internship
Following documents are for those students to perform their internship program. The documents are all in Turkish to comply with current laws and legal directives. Please consult your academic advisor if you have any difficulties about the language.
Staj ile ilgili bazı sık sorulan sorulara ve bunların yanıtlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Staj Yapacak Öğrenciler için Adımlar

  • FORM-1: Staj Zorunluluk Belgesi. Sadece işyeri talep ederse doldurulacaktır.
  • FORM-2: İşyerine Başvuru ve Kabul Formu. Belgenin sadece üst yarısı doldurlacak ve belge bastırılacaktır.
  • FORM-3: Sağlık hizmeti alanlar için Beyan ve Taahhütname. Belge, sadece ailesi üzerinden sağlık hizmeti alanlar tarafından doldurulup bastırılacaktır.
  • FORM-4: Sağlık hizmeti almayanlar için Beyan ve Taahhütname. Belge, sadece ailesi üzerinden herhangi bir sağlık hizmeti almayanlar tarafından doldurulup bastırılacaktır.
  • FORM-5: Staj Değerlendirme Formu. Form bir adet bastırılıp sadece üst kısmı doldurulacak ve üzerine bir fotoğraf yapıştırılacaktır.
  • FORM-6: Staj yapılan kurumdan ücret alan öğrenciler tarafından doldurulup bastırılacaktır.
  • FORM-7: ABET kapsamında performans ölçme formu çift taraflı olarak bastırılacaktır.
  • ÖNEMLİDİR: Formlar doldurulup çıktıları alındıktan sonra direkt olarak bölüm staj koordinatörüne başvurulacaktır. Önce iş yerine götürülen formlar geçersiz sayılır. Stajyer öğrencilerinin İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortalarının yapılabilmesi için bu formların staja başlama tarihinden 1 (bir) ay önce bölüm staj koordinatörlüğüne onaylatılması gerekmektedir.
General Information | Course & Exam Schedules | Real-time Course & Classroom Status
Undergraduate Curriculum | Open Courses, Sections and Supervisors | Weekly Course Schedule | Examination Schedules | Information for Registration | Prerequisite and Concurrent Courses | Legal Info and Documents for Internship | Information for ELE 401-402 Graduation Project | Virtual Exhibitions of Graduation Projects | Program Educational Objectives & Student Outcomes | ECTS Course Catalog | HU Registrar's Office
Graduate Curriculum | Open Courses and Supervisors | Weekly Course Schedule | Final Examinations Schedule | Schedule of Graduate Thesis Defences and Seminars | Information for Registration | ECTS Course Catalog - Master's Degree | ECTS Course Catalog - PhD Degree | HU Graduate School of Science and Engineering