EĞİTİM
Diğer Yardımcı Belgeler

Dilekçeler

Kayıt Dondurma ve İzinli Sayılma Dilekçesi, İntibak Başvuru Formu gibi pek çok işlem için gerekli form ve dilekçe örnekleri için lütfen HÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'nın ilgili sayfasını (http://www.muhfak.hacettepe.edu.tr/tr/menu/belgeler_ogrenciler_icin-271) inceleyiniz.
Başka üniversiteden ders almak için (Yaz Okulu dahil) gerekli bilgiler:
Belgeler EKSİKSİZ doldurulup BÖLÜM SEKRETERLİĞİ'ne teslim edilir!
Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü