ACADEMICS
Information for Registration
Following procedures are for those students to register to the graduate program of the department. Since the medium of instruction of the graduate program is Turkish, the material are also in Turkish to comply with current directives and documentation. Please consult our department head office secretariat if you have any difficulties about the language.
2020-2021 GÜZ DÖNEMİ
Yeni bilgiler geldikçe bu sayfa güncellenebilir. Lütfen bu sayfadaki bilgileri sık sık kontrol ediniz.
Güncelleme: 4 Ekim 2020 @ 23:30

Genel Bilgiler

 1. Yüksek lisans öğrencileri 600 kodlu, doktora öğrencileri 700 kodlu dersleri almalıdırlar.
 2. Bu dönem açılan derslerin, haftalık ders programlarına ve ders sorumlularının isimlerine BURADAN ulaşılabilir.
 3. "FBE601 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği" dersini alacak öğrencilerimiz Dr. İsmail Uyanık’ın şubesine kayıt yaptırmak zorundadır.
 4. ELE680 dersi bu dönem açılmamaktadır.
 5. Lisansüstü eğitimle ilgili ihtiyaç duyduğunuz bilgiler için ilgili yönetmeliğe bakınız:
 6. Yüksek lisans programının yapısı, mezuniyet koşulları gibi detaylı bilgileri içeren AKTS Ders Kataloğu'na BURADAN ulaşılabilir.
 7. Doktora programının yapısı, mezuniyet koşulları gibi detaylı bilgileri içeren AKTS Ders Kataloğuna BURADAN ulaşılabilir.

Yeni Öğrencilerin İzleyeceği Prosedür

 1. Kayıtlar bilgisayar ortamında yapılacaktır. Lütfen Fen Bilimleri Enstitüsü'nden şifrenizi alınız.
 2. Yeni başlayacak öğrencilere yardımcı olmak üzere kayıt koordinatörleri belirlenmiştir. Çalışmayı düşündüğünüz alanla ilgili kayıt koordinatörünü görünüz; alacağınız derslere birlikte karar veriniz. Kayıt koordinatörü ile ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) olarak görüşebilirsiniz. Bununla ilgili takvim aşağıdaki bağlantıdaki PDF dosyasında belirtilmiştir. Görüşmeden hiçbir işlem yapmayınız.
 3. Derslerin kaydını, Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasından bilgisayar ortamında kendiniz yapınız (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr).
 4. Alacağınız bir adet çıktıyı, önce kayıt koordinatörünüze gönderip onaylatmalısınız; sonra da Bölüm Başkanı'na (alkar@hacettepe.edu.tr Konu olarak: KAYIT ONAYI) e-posta ile gönderip / onaylatıp, ardından imzalı belgeyi Bölüm Başkanlığı'nın bb@ee.hacettepe.edu.tr adresine gonderiniz.
 5. Bu işlemler kayıt bitiş tarihine kadar tamamlanmak zorundadır.
 6. Yüksek lisans öğrencisi iseniz, ilk döneminizin sonuna kadar bir tez danışmanı bulmanız, ikinci döneminizde alacağınız derslere tez danışmanınızla birlikte karar vermeniz ve ikinci döneminizin sonuna kadar tez önerisinde bulunmanız gerekmektedir.
KAYIT KOORDİNATÖRLERİ:
 1. Prof. Dr. Işık Çadırcı: Elektrik Makinaları, Güç Sistemleri
 2. Prof. Dr. Feza Arıkan: Elektromanyetik Alanlar
 3. Prof. Dr. Emre Aktaş: Telekomünikasyon, Sinyal İşleme
 4. Prof. Dr. Hüseyin Demircioğlu: Kontrol, Devreler ve Sistemler
 5. Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Gökcen: Elektronik, Bilgisayar

Mevcut Öğrencilerin İzleyeceği Prosedür

 1. Kayıtlar bilgisayar ortamında yapılacaktır.
 2. Eğer gerekliyse öncelikle öğrenim harcınızı yatırınız ve dekontunu Fen Bilimleri Enstitüsü'ne teslim ediniz.
 3. Yüksek lisans öğrencisi iseniz, tez önerilerinin ikinci yarıyıl içinde enstitüye verilmesi tavsiye edilir. Henüz yapmadıysanız bir tez danışmanı ile görüşerek yüksek lisans tez önerinizi ikinci yarıyıl sonuna kadar bölüm sekreterliğine teslim ediniz.
 4. Almak istediğiniz derslere tez danışmanınıza e-posta göndererek birlikte karar veriniz. Eğer danışmanınız yok ise ilgili kayıt koordinatörü ile ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) olarak görüşünüz.
 5. Daha önce almadıysanız, Yüksek lisans programında ELE 699, Doktora programında ELE 799 Seminer dersini tez danışmanınız ile görüşünüz.
 6. Seçilen derslerin kaydını, Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasından bilgisayar ortamında yapınız (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr). Danışmanınızı ya da Kayıt Danışmanı'nı ile online olarak görüşmeden / e-posta ile temasa geçmeden ders kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyiniz.
 7. Alacağınız bir adet çıktıyı, önce danışmanınıza gönderip onaylatmalısınız; sonra da Bölüm Başkanı'na (alkar@hacettepe.edu.tr Konu olarak: KAYIT ONAYI) e-posta ile gönderip / onaylatıp, ardından imzalı belgeyi Bölüm Başkanlığı'nın bb@ee.hacettepe.edu.tr adresine gonderiniz.
 8. Bu işlemler kayıt bitiş tarihine kadar tamamlanmak zorundadır.
 9. Doktora programında yeterlik aşamasına gelen öğrencilerin ELE 797 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık dersini kodlaması gerekmektedir.
 10. Tez önerisi vermiş ve önerisi kabul edilmiş yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmasını ifade eden "ELE 698 (ELE 798) Özel Konular" dersini kodlamaları gerekmektedir.
Öğrenciler eğitimleri boyunca aşağıdaki tablodaki derslerden en az 2 tanesini almak zorundadırlar:
Yüksek Lisans için Ders KoduDoktora için Ders KoduDersin Adı
ELE 601ELE 701Doğrusal Sistem Kuramı
ELE 604ELE 704Optimizasyon
ELE 608ELE 708Elektrik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler
ELE 609ELE 709Olasılık Kuramı ve Olasılıksal Süreçler
ELE 670ELE 770İstatistiksel Sinyal İşleme
General Information | Course & Exam Schedules | Real-time Course & Classroom Status
Undergraduate Curriculum | Open Courses, Sections and Supervisors | Weekly Course Schedule | Examination Schedules | Information for Registration | Prerequisite and Concurrent Courses | Legal Info and Documents for Internship | Information for ELE 401-402 Graduation Project | Virtual Exhibitions of Graduation Projects | Program Educational Objectives & Student Outcomes | ECTS Course Catalog | HU Registrar's Office
Graduate Curriculum | Open Courses and Supervisors | Weekly Course Schedule | Final Examinations Schedule | Schedule of Graduate Thesis Defences and Seminars | Information for Registration | ECTS Course Catalog - Master's Degree | ECTS Course Catalog - PhD Degree | HU Graduate School of Science and Engineering