PERSONEL
Genel Bilgiler
photo

Bölümümüzde 35 akademik, 7 idari olmak üzere toplam 42 personel görev yapmaktadır. Bölümde çalışan araştırma görevlilerimizin sayısı 14 olup, 2 araştırma görevlisi doktora, 8 araştırma görevlisi yüksek lisans ve 4 araştırma görevlisi de lisans derecesine sahiptir. Araştırma görevlilerimizin 4 adedi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) dahilinde bölümümüzde çalışmalarını sürdürmektedirler.

Personelimizin kadrolarına göre dağılımları ise şu şekildedir:

Akademik Personel
Profesör11
Doçent3
Doktor Öğretim Üyesi6
Öğretim Görevlisi1
Araştırma Görevlisi14
İdari Personel
Bilgisayar işletmeni3
Teknisyen2
Mühendis1
Teknisyen yardımcısı1
Bölüm Yönetimi
Bölüm Başkanı:Prof.Dr. Ali Ziya Alkar
Bölüm Başkan Yardımcısı:Prof.Dr. Cenk Toker
Bölüm Başkan Yardımcısı:Doç.Dr. Dinçer Gökcen
Telekomünikasyon Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr. Emre Aktaş
Elektronik Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr. Ali Ziya Alkar
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Teknikleri Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr. Feza Arıkan
Elektrik Makinaları Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr. Işık Çadırcı
Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr. Hüseyin Demircioğlu
Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr. Birsen Saka
Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı Başkanı:Prof.Dr. Atila Yılmaz
Bölüm sekreteri:Kübra Eldemir
Bölüm sekreteri:Gülistan Gürkan
Bölüm sekreteri:Fidan Kahraman
Genel Bilgiler | Öğretim Üyeleri | Öğretim Görevlileri | Araştırma Görevlileri | İdari ve Teknik Personel | Öğrenci Asistanlar | Emekli Personelimiz