EĞİTİM
Kayıt için Gerekli Bilgiler
2017-2018 BAHAR DÖNEMİ
 1. 2017-2018 bahar dönemi kayitlari için Ögrenci Isleri'nin duyurularina bu dairenin Web sitesi http://www.oid.hacettepe.edu.tr üzerinden ulasabilirsiniz.
 2. 2017-2018 akademik yılı itibariyle geçerli olmak üzere bölümümüzün lisans programında bazı değişiklikler yapılmıştır. Ders kayıt işlemlerine başlamadan önce yeni programı incelemeniz önerilir. Kaldırılan ve yeni açılan derslerle ilgili eşdeğerlik bilgileri yanda / aşağıda verilmiştir. Detaylar ve özel durumlar için mutlaka danışmanınızla irtibata geçmeniz gerekmektedir.
 3. İlk defa kayıt yaptıracak 2017 girişli öğrenciler, numaralarının son rakamı 1, 2 veya 3 ise Prof.Dr. Hüseyin Demircioğlu'na, 4, 5 veya 6 ise Yrd.Doç.Dr. Dinçer Gökcen'e, 7, 8 veya 9 ise Yrd.Doç.Dr. Şölen Kumbay Yıldız'a gideceklerdir. Kendileri gerekenleri anlatacaktır. Yanınızda bir adet fotoğrafınızı bulundurmanız gerekmektedir.
 4. İki veya daha fazla öğretim üyesinin birlikte verdiği derslerde tüm şubeler dolmadan kontenjan arttırımı yapılmayacaktır.
 5. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf laboratuvarlarının 8 şubesi (21-28), 4. sınıf laboratuarlarının 5 şubesi (21-25) vardır. Bir şube dolu olduğundan kayıt olamazsanız başka şubeleri deneyiniz. Hangi şubeye kayıt olduğunuzun bir önemi yoktur. Ders saatleri dönem başladıktan sonra laboratuvar sorumluları tarafından ilan edilecektir.
 6. Ders + Lab bütünlüğünün korunması gerekmektedir (eşzamanlı dersler tablosuna bakınız).
 7. 2016-2017 akademik yılından başlayarak önkoşullu ders uygulaması devreye girmiştir. Bu uygulama ile önkoşul dersleri olan bir dersi kaydedebilmek için önce o dersin önkoşulu olan derslerden başarılı olmuş olmak gerekmektedir (önkoşullu dersler tablosuna bakınız).
 8. 2015 yılı ve sonrasında bölümümüze başlayan öğrencilerin HAS 222 İş Sağlığı ve Güvenliği I ve HAS 223 İş Sağlığı ve Güvenliği II derslerini almaları zorunludur.
 9. Her 15 günlük staj için ELE 389 ve ELE 390 derslerinden biri kodlanacaktır; ancak bu derslerden not alınacağı için, ELE 389 ve ELE 390 stajlar tamamlandıktan sonra kodlanmalıdır. Örneğin, stajınızı ikinci sınıfı bitirdikten sonraki yaz döneminde tamamladıysanız üçüncü sınıfa başladığınız yılın güz döneminde, üçüncü sınıftan sonra tamamladıysanız dördüncü sınıfın güz döneminde kodlamalısınız. Yarıyıl tatilinde staj yapanlar takip eden bahar döneminde ELE 389 veya ELE 390 kodlayabilir.
 10. ELE 389 - Staj 1 ve ELE 390 - Staj 2 derslerinin şubeleri 21 olarak belirlenmiştir.
 11. AIT 204 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersinde TC uyruklu öğrenciler 71/1 veya 71/2 şubelerini, uluslararası öğrenciler ise 82 şubesini kodlamalıdırlar.
 12. TKD 104 - Türk Dili II dersi http://blackboard.hacettepe.edu.tr adresinden sanal sınıf ortamında verilmektedir. Ders Pazartesi günleri 16:20 - 17:50 arasında verilecektir.
 13. Dördüncü sınıf öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, ders ve laboratuvar bütünlüğü korunarak, -ELE 401 ve ELE 402 hariç- en az 28 ulusal kredilik dördüncü sınıf dersi almaları gerekmektedir.
 14. Dördüncü sınıflar ELE 401 ve ELE 402 proje derslerine şube olarak projeyi aldıkları öğretim üyesinin isminin karşısındaki şube kodunu yazacaklardır. Kodları gösteren listeye yandaki / aşağıdaki "ELE 401 - 402 Bitirme Projesi için şube kodları" dokümanından ulaşılabilir.
 15. 2013-2014 akademik yılı itibariyle geçerli olmak üzere bölümümüzün lisans programında bazı değişiklikler yapılmıştı. Kaldırılan ve yeni açılan derslerle ilgili eşdeğerlik bilgileri yanda / aşağıda verilmiştir. Detaylar ve özel durumlar için mutlaka danışmanınızla irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Meydana gelebilecek olası değişikliklere karşı bu sayfada bulunan belgelerin zaman zaman kontrol edilmesini öneririz.

Mazeret, pasaport vb. konularda verilmesi gerekebilecek dilekçe örneklerine üst menüde bulunan EĞİTİM başlığı altındaki "Diğer Yardımcı Belgeler" başlıklı link'ten ulaşılabilir.

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü