EĞİTİM
Kayıt için Gerekli Bilgiler
2021-2022 GÜZ DÖNEMİ
Yeni bilgiler geldikçe bu sayfa güncellenebilir. Lütfen bu sayfadaki bilgileri sık sık kontrol ediniz.
Güncelleme: 16 Eylül 2021 @ 13:00
 1. 2021-2022 güz dönemi kayıtları için Öğrenci İşleri'nin duyurularına bu dairenin Web sitesi http://www.oid.hacettepe.edu.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Sitedeki tüm ilgili duyuru ve yönergeleri dikkatle okuduktan sonra kayıt işlemlerine başlamanızı öneririz.
 2. Ayrıca, yine http://www.oid.hacettepe.edu.tr adresinde yer alan Yönetmelik ve Yönergeler sekmesi altındaki Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ni detaylı olarak okuyunuz.
 3. Kayıt Dondurma ve İzinli Sayılma Dilekçesi, İntibak Başvuru Formu gibi pek çok işlem için gerekli form ve dilekçe örnekleri için lütfen HÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'nın ilgili sayfasını (http://www.muhfak.hacettepe.edu.tr/tr/menu/belgeler_ogrenciler_icin-271) inceleyiniz.
 4. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarında bulunan öğrenciler en fazla 30 AKTS kredili ders alabilirler. Sonraki dönemlerindeki öğrenciler en fazla 40 AKTS kredilik ders alabilirler.
 5. İki veya daha fazla öğretim üyesinin birlikte verdiği derslerde tüm şubeler dolmadan kontenjan arttırımı yapılmayacaktır.
 6. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf laboratuvarlarının 8 şubesi (21-28) 4. sınıf laboratuarlarının 5 şubesi (21-25) vardır. Bir şubenin dolu olması nedeniyle kayıt olamazsanız başka şubeleri deneyiniz. Hangi şubeye kayıt olduğunuzun bir önemi yoktur. Ders saatleri dönem başladıktan sonra laboratuvar sorumluları tarafından ilan edilecektir.
 7. Ders + Lab bütünlüğünün korunması gerekmektedir (eşzamanlı dersler). Bir ders+lab çifti birlikte kodlanmalıdır. Bir ders+lab çiftini daha önceki bir dönem alıp birinden kalıp diğerinden geçtiyseniz sadece kaldığınız dersi kodlamanız yeterlidir.
 8. Her 15 günlük staj için ELE 389 ve ELE 390 derslerinden biri kodlanacaktır; ancak bu derslerden not alınacağı için, ELE 389 ve ELE 390 stajlar tamamlandıktan sonra kodlanmalıdır. Örneğin, stajınızı ikinci sınıfı bitirdikten sonraki yaz döneminde tamamladıysanız üçüncü sınıfa başladığınız yılın güz döneminde, üçüncü sınıftan sonra tamamladıysanız dördüncü sınıfın güz döneminde kodlamalısınız. Yarıyıl tatilinde staj yapanlar takip eden bahar döneminde ELE 389 veya ELE 390 kodlayabilir. Staj ile ilgili detaylar için lütfen şu sayfaya bakınız: http://www.ee.hacettepe.edu.tr/?link=301700&lang=t. Sorularınız için Bölüm Staj Koordinatörü Mehmet Gürbüz ile görüşebilirsiniz.
 9. ELE 389 - Staj 1 ve ELE 390 - Staj 2 derslerinin şubeleri her iki ders için de 1 olarak belirlenmiştir.
 10. 2015-16 Akademik Yılı ve sonrasında bölümümüze başlayan öğrencilerin MÜH 103 İş Sağlığı ve Güvenliği I ve MÜH 104 İş Sağlığı ve Güvenliği II derslerini almaları zorunludur. MÜH 103 ve MÜH 104 derslerine sistemde "Müfredat Dışı/Bölüm Dışı Dersler" sekmesinden ulaşılabilir. Bu dönem açılacak MÜH 103 dersinin şube kodu bölümümüz için 1 olarak belirlenmiştir. (Bu dersler programımızda daha önce sırasıyla HAS 222 ve HAS 223 olarak bulunmaktaydı; ancak 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi itibariyle MÜH kodlu olarak değiştirildiler.)
 11. 2014-15 Akademik Yılı ve sonrasında bölüme başlayan öğrenciler için UNI 101 - Üniversite Yaşamına Giriş dersi zorunludur.
 12. TKD 103 - Türk Dili I dersi http://blackboard.hacettepe.edu.tr adresinden sanal sınıf ortamında verilmektedir.
 13. Dördüncü sınıf öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, ders ve laboratuvar bütünlüğü korunarak, -ELE 401 ve ELE 402 hariç- en az 28 yerel ve en az 54 AKTS kredilik dördüncü sınıf dersi almaları gerekmektedir.
 14. Dördüncü sınıflar ELE 401 ve ELE 402 proje derslerine şube olarak projeyi aldıkları öğretim üyesine ait şube kodunu yazacaklardır. Kodları gösteren listeye yandaki / aşağıdaki "ELE 401 - 402 Bitirme Projesi için şube kodları" dokümanından ulaşılabilir.
 15. 2016-2017 akademik yılından başlayarak önkoşullu ders uygulaması devreye girmiştir. Bu uygulama ile önkoşul dersleri olan bir derse kayıt olabilmek için önce o dersin önkoşulu olan dersleri başarıyla bitirmiş olmak gerekmektedir (önkoşullu dersler).
 16. Tüm öğrencilerin lisans eğitimi boyunca sayısı en az 2, toplam kredisi en az 7 AKTS olmak üzere alan-dışı seçmeli dersler (SEC kodlu veya dil dersleri gibi) almaları zorunludur.

Meydana gelebilecek olası değişikliklere karşı bu sayfada bulunan belgelerin zaman zaman kontrol edilmesini öneririz.

Mazeret, pasaport vb. konularda verilmesi gerekebilecek dilekçe örneklerine üst menüde bulunan EĞİTİM başlığı altındaki "Diğer Yardımcı Belgeler" başlıklı link'ten ulaşılabilir.

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Bitirme Projesi Sanal Sergileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü