EĞİTİM
Kayıt için Gerekli Bilgiler
2019-2020 GÜZ DÖNEMİ
 1. 2019-2020 güz dönemi kayıtları için Öğrenci İşleri'nin duyurularına bu dairenin Web sitesi http://www.oid.hacettepe.edu.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
 2. Bölümde ilk defa ders kaydı yaptıracak öğrenciler ders kayıtlarını mutlaka akademik danışmanlarıyla birlikte yapmalıdırlar. Akademik danışman listesine yandaki / aşağıdaki "Danışman öğretim üyeleri listesi" isimli belgeden ulaşılabilir. Görüşmeye giderken öğrencilerin yanlarında bir adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir.
 3. 2019 girişli öğrenciler ÜNİ 101 dersini almakla yükümlüdürler. Ders ile ilgili ayrıntılı bilgiye BU LİNK üzerinden ulaşabilirsiniz.
 4. Bulunduğumuz akademik yıl itibariyle bölümümüzün lisans programında bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; ELE 118'den kalan öğrenciler bu ders yerine ELE 120 ve ELE 122'yi; ELE 237'den kalan öğrenciler ise bu ders yerine ELE 225 ve ELE 227 derslerini birlikte kodlamalıdır. Detaylar ve özel durumlar için mutlaka danışmanınızla irtibata geçmeniz gerekmektedir.
 5. İki veya daha fazla öğretim üyesinin birlikte verdiği derslerde tüm şubeler dolmadan kontenjan arttırımı yapılmayacaktır.
 6. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf laboratuvarlarının 8 şubesi (21-28) 4. sınıf laboratuarlarının 5 şubesi (21-25) vardır. Bir şube dolu olduğundan kayıt olamazsanız başka şubeleri deneyiniz. Hangi şubeye kayıt olduğunuzun bir önemi yoktur. Ders saatleri dönem başladıktan sonra laboratuvar sorumluları tarafından ilan edilecektir.
 7. Ders + Lab bütünlüğünün korunması gerekmektedir (eşzamanlı dersler).
 8. Her 15 günlük staj için ELE 389 ve ELE 390 derslerinden biri kodlanacaktır; ancak bu derslerden not alınacağı için, ELE 389 ve ELE 390 stajlar tamamlandıktan sonra kodlanmalıdır. Örneğin, stajınızı ikinci sınıfı bitirdikten sonraki yaz döneminde tamamladıysanız üçüncü sınıfa başladığınız yılın güz döneminde, üçüncü sınıftan sonra tamamladıysanız dördüncü sınıfın güz döneminde kodlamalısınız. Yarıyıl tatilinde staj yapanlar takip eden bahar döneminde ELE 389 veya ELE 390 kodlayabilir.
 9. Programımızda bulunan HAS 222 ve HAS 223 dersleri yerine bu yıl eşdeğer olan MÜH 103 İş Sağlığı ve Güvenliği I ve MÜH 104 İş Sağlığı ve Güvenliği II dersleri konulmuştur. Bu dersler Perşembe günleri 16:00-16:50 arasında online olarak verilecektir. Dersler hakkında bilgiye http://huzem.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşılabilir. MÜH derslerinin bölüm optik kodu 310, bölümümüz öğrencilerinin kodlamaları gereken şubeler ise 4 ve 5 olarak belirlenmiştir.
 10. AIT 203 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I dersinde TC uyruklu öğrenciler 71 veya 171, uluslararası öğrenciler ise 81 şubesini kodlamalıdırlar.
 11. TKD 103 - Türk Dili I dersi http://blackboard.hacettepe.edu.tr adresinden sanal sınıf ortamında verilmektedir.
 12. Dördüncü sınıf öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, ders ve laboratuvar bütünlüğü korunarak, -ELE 401 ve ELE 402 hariç- en az 28 yerel ve en az 54 AKTS kredilik dördüncü sınıf dersi almaları gerekmektedir.
 13. Dördüncü sınıflar ELE 401 ve ELE 402 proje derslerine şube olarak projeyi aldıkları öğretim üyesinin isminin karşısındaki şube kodunu yazacaklardır. Kodları gösteren listeye yandaki / aşağıdaki "ELE 401 - 402 Bitirme Projesi için şube kodları" dokümanından ulaşılabilir.
 14. 2016-2017 akademik yılından başlayarak önkoşullu ders uygulaması devreye girmiştir. Bu uygulama ile önkoşul dersleri olan bir dersi kaydedebilmek için önce o dersin önkoşulu olan derslerden başarılı olmuş olmak gerekmektedir (önkoşullu dersler).

Meydana gelebilecek olası değişikliklere karşı bu sayfada bulunan belgelerin zaman zaman kontrol edilmesini öneririz.

Mazeret, pasaport vb. konularda verilmesi gerekebilecek dilekçe örneklerine üst menüde bulunan EĞİTİM başlığı altındaki "Diğer Yardımcı Belgeler" başlıklı link'ten ulaşılabilir.

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü