EĞİTİM
Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler

Staj Yapacak Öğrenciler için Adımlar

 • Staj Zorunluluk Belgesi sadece işyeri talep ederse doldurulacaktır.
 • FORM-1 (İşyerine Başvuru ve Kabul Formu) belgesinde sadece üst yarı doldurlacak ve belge bastırılacaktır.
  1. Form-1 doldurulduktan sonra staj koordinatörüne onaylatılır.
  2. Staj koordinatörünün onayladığı form iş yerine götürülerek oraya da onaylatılır.
  3. İş yerinin onayladığı form staja başlama tarihinden en az 20 gün önce tekrar staj koordinatörüne getirilip teslim edilmelidir.
 • FORM-2 (Sağlık hizmeti alanlar için Beyan ve Taahhütname) belgesi sadece ailesi üzerinden sağlık hizmeti alanlar tarafından doldurulup bastırılacaktır.
 • FORM-3 (Sağlık hizmeti almayanlar için Beyan ve Taahhütname) belgesi sadece ailesi üzerinden herhangi bir sağlık hizmeti almayanlar tarafından doldurulup bastırılacaktır.
 • Staj Değerlendirme Formu bir adet bastırılıp sadece üst kısmı doldurulacak ve bir fotoğraf yapıştırılacaktır.

 • ÖNEMLİDİR: Formlar doldurulup çıktıları alındıktan sonra direkt olarak bölüm staj koordinatörüne başvurulacaktır.

Önemli Belgeler

Genel Bilgiler | Ders ve Sınav Takvimleri | Ders ve Sınıfların Anlık Durumu
Lisans Programı | Açılan Dersler, Şubeleri ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Sınav Programları | Kayıt için Gerekli Bilgiler | Önkoşullu ve Eşzamanlı Dersler | Staj için Gerekli Bilgi ve Belgeler | ELE 401-402 Bitirme Projesi Bilgileri | Diğer Yardımcı Belgeler | AKTS Ders Kataloğu | HÜ Öğrenci İşleri Dairesi
Lisansüstü Programı | Açılan Dersler ve Sorumluları | Haftalık Ders Programı | Dönemlik Final Sınav Programı | Lisansüstü Tez Savunma ve Seminer Takvimi | Kayıt için Gerekli Bilgiler | AKTS Ders Kataloğu - Yüksek Lisans | AKTS Ders Kataloğu - Doktora | HÜ Fen Bilimleri Enstitüsü